Informacije

Natječaj – najam dvorane u poslijepodnevnim satima

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice,

5. rujna 2022. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za najam

senzomotorne dvorane u poslijepodnevnim satima,

u pedagoškoj godini 2022./2023.

Najniži iznos najamnine je 100,00 kuna/sat.

Natječaj je otvoren 15 dana od objave.

Prostor se može razgledati, po najavi, radnim danima od 8.00 – 14.00 sati.

Ponude se dostavljaju na adresu:

Upravno vijeće – za najam dvorane–

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” VARAŽDINSKE TOPLICE

BRAĆE RADIĆ 14

42 223 VARAŽDINSKE TOPLICE

Zakupodavac provodi postupak bez javnog otvaranja ponuda.

Ugovor o najmu zaključit će se na temelju najpovoljnije ponude.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “TRATINČICA”

VARAŽDINSKE TOPLICE

Ovdje možete preuzeti tekst natječaja:

Najam dvorane za 2022-2023