Djelatnici

 • Ravnateljica: Linda Novačić, mag.praesc.educ.
 • 10 odgojiteljica:
   • Davorka Smiljan
   • Karolina Sakač
   • Martina Filipović
   • Davorka Mičuda
   • Ljiljana Zorman
   • Danijela Detelj
   • Mirjana Balažinec (na porodiljnom dopustu)
   • Gordana Kos
   • Renata Šimek
   • Marta Kos
   • Magdalena Kocijan (zamjena za odgajateljicu na porodiljnom dopustu)
 •  4 stručno-tehničko osoblje:
   • kuharica: Verica Zadravec
   • spremačica: Klara Filipašić
   • domar/ložač: Vjekoslav Perec
   • voditeljica računovodstva: Barbara Keleminec
 • Pomoćne djelatnice za njegu, skrb i pratnju (osobne asistentice djeci s teškoćama u razvoju)
  • Veronika Pokos
  • Edita Marčun
  • Mirta Matkun