Upisi

Prijave za upis djece u Dječji vrtić “TRATINČICA” za narednu pedagošku godinu, zaprimaju se tijekom mjeseca svibnja svake godine.

Naknadni upisi mogući su tijekom pedagoške godine, prema listi čekanja, ukoliko dođe do ispisivanja djece te se ukaže slobodno mjesto.

Odluku o redovnom prijemu djece u novu pedagošku godinu, donosi Upravno vijeće tijekom mjeseca srpnja ili tijekom pedagoške godine za zahtjeve izvan redovnog termina upisa.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić imaju:

 • djeca roditelja žrtve i invalida Domovinskog rata
 • djeca samohranog roditelja i dijete uzeto na uzdržavanje
 • djeca iz obitelji sa troje i više djece
 • djeca iz obitelji sa oba zaposlena roditelja
 • djeca s posebnim potrebama
 • djeca u godini pred polazak u školu

Kod ispunjavanja zahtjeva za upis djeteta u vrtić, roditelj koji ostvaruje navedene prednosti, dužan je o njihovom ostvarivanju priložiti pismene dokaze.

Krajem kolovoza roditelji primljene djece dužni su dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list djeteta
 • presliku osobnih iskaznica oba roditelja i OIB
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta
 • liječničku potvrdu
 • eventualnu liječničku dokumentaciju o težoj bolesti

Na ovoj poveznici možete preuzeti  NOVI ZAHTJEV ZA UPIS