Odgojne skupine

20161020_102002

Pedagoške godine 2017./2018. u redoviti desetsatni program Dječjeg vrtića “Tratinčica” upisano je 124-ero djece raspoređenih u 5 odgojnih skupina.

U redoviti desetsatni program upisana su djeca u dobi od napunjene dvije godine do godine pred polazak u školu.

ODGOJNE SKUPINE

     1. BUBAMARE – djeca u 3. i 4. godini života

        2. PUŽIĆI – djeca u 4. i 5. godini života

                3. ZEČIĆI – djeca u 5. i 6. godini života

                      4. PČELICE  – djeca u 6. i 7. godini života

                            5. LEPTIRIĆI  – djeca u  7. i 8. godini života

* * * * *

  6. “MALA ŠKOLA” – obvezni kraći program predškole u trajanju od 250 sati, za djecu koja nisu obuhvaćena redovnim programom

Temeljem Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića “Tratinčica”, u skladu sa Zakonom o predškolskom odgoju i obrazovanju,u pedagoškoj godini 2017./2018. Program predškole, provodi se

      od 1. listopada 2017. – 31. svibnja 2018. godine

– ponedjeljak, srijeda i petak od 12.00 do 14.30 sati,