Natječaji

Natječaj za najam prostora

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice,

3. kolovoza 2022. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za najam

prostora za provođenje programa ranog učenja stranih jezika i sličnih programa,

namijenjenih djeci predškolske dobi

u pedagoškoj godini 2022./2023.

Najniži iznos najamnine je 60,00 kuna/sat.

Natječaj je otvoren 15 dana od objave.

Prostor se može razgledati, po najavi, radnim danima od 8.00 – 14.00 sati.

Uz ponudu, potrebno je priložiti potvrdu o verifikaciji programa pri MZO.

Ponude se dostavljaju na adresu:

Upravno vijeće – za najam prostora –

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” VARAŽDINSKE TOPLICE

BRAĆE RADIĆ 14

42 223 VARAŽDINSKE TOPLICE

Zakupodavac provodi postupak bez javnog otvaranja ponuda.

Ugovor o najmu zaključit će se na temelju najpovoljnije ponude.

UPRAVNO VIJEĆE DJEČJEG VRTIĆA “TRATINČICA”

VARAŽDINSKE TOPLICE

🌻

Ovdje možete preuzeti

Tekst natječaja – Najam prostora

🌻