Upravno vijeće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića čine članovi: 

1. Silvia Matkun, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača

2. Mihael Kukec, dr.sc. predstavnik roditelja polaznika dječjeg vrtića

3. Davorka Smiljan, predstavnica odgojitelja

4. Marko Sopić, predstavnik Osnivača

5. Ana Bahat Pantaler, predstavnik Osnivača