Informacije

Natječaj za najam prostora

Dana 17. kolovoza 2021. godine,

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice

raspisuje

N A T J E Č A J

za najam

prostora za provođenje programa ranog učenja stranih jezika i sličnih programa,

namijenjenih djeci predškolske dobi

u pedagoškoj godini 2021./2022.

Najniži iznos najamnine je 60,00 kuna/sat.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave.

Prostor se može razgledati, po najavi, radnim danima od 8.00 – 14.00 sati.

Uz ponudu, potrebno je priložiti potvrdu o verifikaciji programa pri MZO.

Ponude se dostavljaju na adresu:

Upravno vijeće – za najam prostora – NE OTVARATI

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA” VARAŽDINSKE TOPLICE

BRAĆE RADIĆ 14

42 223 VARAŽDINSKE TOPLICE

Zakupodavac provodi postupak bez javnog otvaranja ponuda.

Ugovor o najmu zaključit će se na temelju najpovoljnije ponude.

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA “TRATINČICA”

VARAŽDINSKE TOPLICE

🌸

Ovdje možete preuzeti

Tekst natječaja za najam prostora

🌸