Informacije

Odluka Stožera civilne zaštite grada Varaždinskih Toplica

Na poveznici se nalazi

Odluka Stožera civilne zaštite

preuzeta sa službenih mrežnih stranica Grada Varaždinskih Toplica.

U svrhu izdavanja propusnica iz gore opisanog razloga, građani se mogu obratiti sljedećim osobama:

STOŽER CZ
JUO Grada Varaždinske Toplice
Nives Ernoić
099/548-8166
nives.ernoic@varazdinske-toplice.hr

DVD
Varaždinske Toplice
Marinela Belavić
098/783-022
marinela.belavic@gmail.com

Vrtlinovec
Tomica Čukli
098/930-6646
dvdvrtlinovec@yahoo.com

Tuhovec
Mihael Dubovečak
099/678-2866
mihaeld96@gmail.com

Leskovec
Ivica Bartolec
091/603-5637
dvdleskovec@gmail.com

Donja Poljana
Marko Horvat
091/728-4588
markohorvat.velv@gmail.com

Grešćevina
Biserka Vudrag
095/380-2266
vudragbis6@gmail.com

 

Molimo da se sa zahtjevima za izdavanje propusnica obratite

 isključivo telefonski i elektroničkom poštom¸

u slučaju stvarne potrebe,

vodeći se ciljem što većeg mogućeg ograničenja mobilnosti

radi sprječavanja širenja koronavirusa COVID-19.

 

Budimo odgovorni, ostanimo kod kuće!