Osnovni podaci o ustanovi

 • Naziv ustanove: Grad Varaždinske Toplice Dječji vrtić „Tratinčica“
 • Osnivač: Grad Varaždinske Toplice
 • Djelatnost: Ostvarivanje programa odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi
 • OIB: 45280497794
 • MB: 1113682
 • Žiro-račun: HR09 23600001101730282
 • Ravnateljica: Linda Novačić, mag.praesc.educ.
 • Adresa: Ulica braće Radić 14, 42 223 Varaždinske Toplice
 • Telefon/fax: 042/633-164
 • Mob: 099/220-4888
 • e-pošta: tratincicavt@gmail.com
 • Radno vrijeme vrtića: 5:30 – 16:30
 • Radno vrijeme računovodstva: radnim danom od 7:00 do 15:00