Upravno vijeće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića čine članovi: 

1. Silvia Matkun, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača

2. Mihael Kukec, dr.sc. predstavnik roditelja polaznika dječjeg vrtića

3. Davorka Smiljan, predstavnica odgojitelja

4. Spomenka Lalić, predstavnik Osnivača

5. Barbara Novak Krainc, predstavnik Osnivača