Upravno vijeće

Upravno vijeće Dječjeg vrtića čine članovi: 

1. Silvia Matkun, predsjednica Upravnog vijeća, predstavnica Osnivača

2. Spomenka Lalić, predstavnik Osnivača

3. Barbara Novak Krainc, predstavnik Osnivača

4. Daniela Zadravec, predstavnica roditelja polaznika dječjeg vrtića

5. Davorka Smiljan, predstavnica odgojitelja