Upisi

Prijave za upis djece u Dječji vrtić “TRATINČICA” za narednu pedagošku godinu, zaprimaju se tijekom mjeseca svibnja svake godine.

Naknadni upisi mogući su tijekom pedagoške godine, prema listi čekanja, ukoliko dođe do ispisivanja djece te se ukaže slobodno mjesto.

Odluku o redovnom prijemu djece u novu pedagošku godinu, donosi Upravno vijeće tijekom mjeseca lipnja ili tijekom pedagoške godine za zahtjeve izvan redovnog termina upisa.

Prednost pri upisu u Dječji vrtić imaju:

 • djeca roditelja žrtava i invalida Domovinskog rata – izravan upis
 • djeca s navršene 4 godine života
 • djeca s razvojnim teškoćama
 • djeca iz obitelji sa oba zaposlena roditelja
 • djeca samohranog roditelja i dijete iz udomiteljske obitelji
 • djeca iz obitelji sa troje i više djece
 • djeca roditelja koji primaju dječji doplatak

Kod ispunjavanja zahtjeva za upis djeteta u vrtić, roditelj koji ostvaruje navedene prednosti, dužan je o njihovom ostvarivanju priložiti pismene dokaze.

Prilikom predaje zahtjeva za upis, roditelji su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

 • rodni list djeteta
 • preslike osobnih iskaznica oba roditelja
 • presliku zdravstvene iskaznice djeteta
 • presliku knjižice procijepljenosti
 • liječničku potvrdu
 • eventualnu medicinsku dokumentaciju djeteta
 • potvrdu o radnom statusu oba roditelja
 • ostalu dokumentaciju koja potvrđuje (gore navedene) prednosti pri bodovanju

Ukoliko dvoje ili više djece ostvaruje jednaki broj bodova, prednost se ostvaruje prema dodatnim kriterijima:

 • djeca čija braća već pohađaju DV “Tratinčica”
 • djeca koja nisu upisana na prošlogodišnjim upisima, a zadovoljavaju kriterije
 • djeca rastavljenih roditelja

Na ovoj poveznici možete preuzeti

ZAHTJEV ZA UPIS