Informacije

Natječaj za izbor ravnatelja Dječjeg vrtića “Tratinčica”

Na temelju članka 40. i 41. Zakona o ustanovama (NN broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19)  i članka 37. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22 i 101/23) te članka 31. i 39. Statuta javne ustanove Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice i Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića „Tratinčica“ KLASA:112-01/23-01/4, URBROJ:2186-26-380-23-1, Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice raspisuje

                                                                               N A T J E Č A J

                                                        Za izbor i  imenovanje ravnatelja/ice

                                           Dječjeg vrtića  “Tratinčica” Varaždinske Toplice

 

Tekst natječaja možete preuzeti OVDJE