Natječaji

Natječaj za najam senzomotorne dvorane vrtića

Upravno vijeće Dječjeg vrtića “Tratinčica” Varaždinske Toplice,

17. kolovoza 2023. godine raspisuje

N A T J E Č A J

za najam senzomotorne dvorane,

u poslijepodnevnim satima,

 u pedagoškoj godini 2023./2024.

Najniži iznos najamnine je 15,00 eura po satu.

Natječaj je otvoren 8 dana od objave.

Prostor se može razgledati, po najavi, radnim danima od 8.00 – 14.00 sati.

Ponude se dostavljaju na adresu:

Upravno vijeće – za najam dvorane

DJEČJI VRTIĆ “TRATINČICA”

VARAŽDINSKE TOPLICE

 BRAĆE RADIĆ 14

42 223 VARAŽDINSKE TOPLICE

Zakupodavac provodi postupak bez javnog otvaranja ponuda.

Ugovor o najmu zaključit će se na temelju najpovoljnije ponude.

UPRAVNO VIJEĆE

DJEČJEG VRTIĆA “TRATINČICA”

VARAŽDINSKE TOPLICE